Απρίλιος 2020 – Συνέντευξη της Ταμίας της Λέσχης, κας Μαρίας Τριπολίτη, στο περιοδικό ELNAVI PIRAEUS / τεύχος Απριλίου 2020/ στην κατηγορία “Γυναίκες στη ρότα της Ναυτιλίας”

Απρίλιος 2020 – Συνέντευξη της Ταμίας της Λέσχης, κας Μαρίας Τριπολίτη, στο περιοδικό ELNAVI PIRAEUS / τεύχος Απριλίου 2020/ στην κατηγορία “Γυναίκες στη ρότα της Ναυτιλίας”

Posted by smschios in Δραστηριότητες 05 Μαΐ 2020


Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο με τη σχετική συνέντευξη: Συνέντευξη