Αύγουστος 2021 – Συνάντηση Μελών στην Λαγκάδα της Χίου (18-08-2021)