23 Ιουνίου 2021 – ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

23 Ιουνίου 2021 – ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

Posted by smschios in Δραστηριότητες1 25 Ιούν 2021


Παρακάτω παρατίθεται το Δελτίο Τύπου της συνέλευσης και φωτογραφικό υλικό.

Δελτίο Τύπου


Φωτογραφικό Υλικό