23 Ιουνίου 2020 – Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες 2020