20 Δεκεμβρίου 2023 – Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Μελών