14 Οκτωβρίου 2022 – Επίσκεψη στον Κλαδάρχη Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων Υποναύαρχο Λ.Σ κο Γεώργιο Σκανδάλη

14 Οκτωβρίου 2022 – Επίσκεψη στον Κλαδάρχη Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων Υποναύαρχο Λ.Σ κο Γεώργιο Σκανδάλη

Posted by smschios in Δραστηριότητες1 19 Οκτ 2022


Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες παρακάτω: Δελτίο Τύπου


Φωτογραφικό Υλικό