30 Νοεμβρίου 2022 – Ομιλία/Εκδήλωση Παρουσίασης με θέμα: Aspects of Νew Εnvironmental Regulatory Impacts for Shipping στο Auditorium του ομίλου Αγγελικούση

30 Νοεμβρίου 2022 – Ομιλία/Εκδήλωση Παρουσίασης με θέμα: Aspects of Νew Εnvironmental Regulatory Impacts for Shipping στο Auditorium του ομίλου Αγγελικούση

Posted by smschios in Δραστηριότητες1 02 Δεκ 2022


Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες παρακάτω: Πρόσκληση | Invitation | Press release | Πρόγραμμα ομιλίας | Event program


Επίσης δείτε τις παρακάτω παρουσιάσεις: Bill Stamatopoulos Presentation | John Contzias Presentation


Φωτογραφικό Υλικό