21 Δεκεμβρίου 2022 – Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Μελών