Οκτώβριος 2018 – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την Εταιρεία IDEC Α.Ε. για τη συμμετοχή της Λέσχης μας σε επιδοτούμενα από την Ευρώπη, επιμορφωτικά προγράμματα.

Οκτώβριος 2018 – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την Εταιρεία IDEC Α.Ε. για τη συμμετοχή της Λέσχης μας σε επιδοτούμενα από την Ευρώπη, επιμορφωτικά προγράμματα.

Posted by smschios in Δραστηριότητες 16 Δεκ 2019


Φωτογραφικό Υλικό