Αύγουστος 2018 – Καλοκαιρινή Συνάντηση Μελών στον όρμο του Λω, Χίος