07 Αυγούστου 2018 – Ο Πρόεδρος της Λέσχης Γεώργιος Τσουρής, μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος ”ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ” προλόγισε στην ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης ”Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών” (TEENS), στη Χίο.

07 Αυγούστου 2018 – Ο Πρόεδρος της Λέσχης Γεώργιος Τσουρής, μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος ”ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ” προλόγισε στην ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης ”Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών” (TEENS), στη Χίο.

Posted by smschios in Δραστηριότητες 16 Δεκ 2019


Ο Πρόεδρος της Λέσχης μας, καπετάν Γεώργιος Τσουρής, μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος “ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ” προλόγισε στην ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης “Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών” (TEENS),την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018, στη Χίο. Ευχόμενος προς το εκπαιδευτήριο, ανέφερε τα ακόλουθα: “Ευχόμεθα να αποτελέσει κυψέλη γνώσης και ήθους για τους νέους που θα σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία. Οι διδάσκοντες καλούνται να μεταφέρουν εκτός από τη γνώση, ήθος και ναυτική νοοτροπία. Ο εκπαιδευτικός χώρος αυτός να αποτελέσει πυλώνα για καταξιωμένους και συνετούς με γνώση ναυτικούς που θα παραμείνουν στα δρώμενα της ναυτιλίας για να αποκομίσουν με τον χρόνο, καρπούς της γνώσης και προσπάθειάς τους. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των Μελών του Chios Marine Club είναι πάντοτε στη διάθεση των διδασκόντων και της διεύθυνσης, του εκπαιδευτηρίου αυτού.”


Φωτογραφικό Υλικό