05 Δεκεμβρίου 2018 – Παρουσία της Λέσχης στην τελετή καθομολόγησης – απονομής πτυχίων φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου / Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

05 Δεκεμβρίου 2018 – Παρουσία της Λέσχης στην τελετή καθομολόγησης – απονομής πτυχίων φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου / Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Posted by smschios in Δραστηριότητες 16 Δεκ 2019


Φωτογραφικό Υλικό