Μάρτιος 2024 – Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες – 2024