Απρίλιος 2024 – Επίσκεψη στον Αρχηγό ΛΣ – ΕΛ ΑΚΤ, Αντιναύαρχο Γεώργιος Αλεξανδράκη.

Απρίλιος 2024 – Επίσκεψη στον Αρχηγό ΛΣ – ΕΛ ΑΚΤ, Αντιναύαρχο Γεώργιος Αλεξανδράκη.

Posted by smschios in Δραστηριότητες1 23 Απρ 2024


Την Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Καπτ. Αντώνης Πιτσιλός και ο Αντιπρόεδρος Κύριος Μάκης Κασμάς. Κατά την επίσκεψη, συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα της ναυτιλίας καθώς επίσης προβλήθηκαν οι δράσεις της Λέσχης μας και οι δυνατότητές της γενικότερα στην ναυτική βιομηχανία.


Φωτογραφικό Υλικό