Μάρτιος 2023 – Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών 2023