23 Μαρτίου 2022 – Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες 2022