01- 03 Μαρτίου 2019 – ΕΚΔΡΟΜΗ στα Τρίκαλα Θεσσαλίας “AETON MELATHRON”