Δραστηριότητες1

30 Νοεμβρίου 2022 – Ομιλία/Εκδήλωση Παρουσίασης με θέμα: Aspects of Νew Εnvironmental Regulatory Impacts for Shipping στο Auditorium του ομίλου Αγγελικούση

Posted by smschios in Δραστηριότητες1

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες παρακάτω: Πρόσκληση | Invitation | Press release | Πρόγραμμα ομιλίας | Event program Επίσης δείτε τις παρακάτω παρουσιάσεις: Bill Stamatopoulos Presentation | John Contzias Presentation Φωτογραφικό Υλικό ...

Σεπτέμβρης 2022 – 21ο NAVIGATOR 2022 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM

Posted by smschios in Δραστηριότητες1

Το 21ο NAVIGATOR 2022 - THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Χίο (23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022), στο νησί της ναυτοσύνης, υπό την αιγίδα (μεταξύ άλλων) και της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΧΙΩΝ. Η Λέσχη μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Καπτ. Αντώνη Πιτσιλό,...